Created on

מבחן ידע בדיווח תופעות לוואי

ברוך/ה הבא/ה למבחן הערכת הידע בדיווח תופעות לוואי (פרמקוויג'ילנס).

המבחן כולל 10 שאלות וציון המעבר הינו 100.

 במידה ולא תעבור/י את המבחן תוכל/י לבצעו שוב עד שתעבור/י אותו בציון 100.

בגמר המבחן תשלח אליך תעודת סיום בהצלחה של המבחן

בהצלחה!!

 

 

 

 

 

 

 

הקלד/י את הסיסמה שניתנה לך על מנת להיכנס למבחן  

אנא הכנס/י את פרטיך האישיים

1 / 10

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי תופעות לוואי?

בחר את כל התשובות הנכונות (אחת או יותר)

 

 

 

 

2 / 10

מה הם הקריטריונים המינימליים לדיווח של תופעת לוואי?

3 / 10

ד"ר כהן יצר קשר עם החברה ודיווח על מטופל אשר לאחר שימוש בתרופה של החברה חווה כאב ראש, סחרחורת ובחילה. המטופל חווה את אותם הסימפטומים גם יום לפני הטיפול בתרופה. ד"ר כהן הניח שזה קשור לתרופה חדשה (שאינה של החברה) אשר המטופל החלה ליטול לאחרונה לטיפול ביתר לחץ דם. כיצד יש להמשיך את הטיפול בדיווח?

4 / 10

אילו מהמקרים מטה נחשב כבר דיווח?

בחר את כל התשובות הנכונות (אחת או יותר)

5 / 10

יש לדווח למדיקליקס דיווחים חלקיים שחסר בהם מזהה מטופל אחד או יותר, אבל יש בהם מידע על המוצר החשוד?

6 / 10

איזה מהבאים מהווה מצב מיוחד שיש לדווח למדיקליקס?

7 / 10

אילו מהאלמנטים הבאים אינו קריטריון מינימלי בדיווח תופעת לוואי ולידי?

8 / 10

אלו מתופעות הלוואי הבאות יש לתעד?

בחר את כל התשובות הנכונות (אחת או יותר)

9 / 10

באלו דרכים ניתן לתעד ולהעביר את הדיווח אודות תופעות לוואי למדיקליקס?

בחר את כל התשובות הנכונות (אחת או יותר)

10 / 10

אילו מהמשפטים הבאים הוא נכון?

Your score is

0%